Ērgļu novada Jumurdas pagasts

Mēs atrodamies Ērgļu novada Jumurdas pagastā, ezera krastā.Atpūtas komplekss izveidots senajā Jumurdas muižas teritorijā. Visapkārt plašs parks.

Citas apskates vietas : Skanstes pilskalns, Ērgļu viduslaiku pilsdrupas, R. Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki", brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi", Brāžu krāces, Velna Klēpis (akmeņu krāvums uz Nāružiņas upītes, dabas liegums "Palšu purvs", "Upes Sausnītes" - savvaļas govju un zirgu ganības, Ērgļu vecie (Blaumaņa) kapi, Vecogres HES,  velomaršruti.