Jumurdas muižas vēsture

vesture1

Jumurdas muižas bijušais centrs atrodas aizsargājamo ainavu apvidū starp senām kultūrvēsturiskām vietām - Ērgļiem un Vecpiebalgu. Muiža šeit atradusiies kopš 17. gs otrās puses.Parks veidots 18.-19. gadsimta mijā. Jumurdā muižas pils ar ainavu parku veido šķietami autonomu vienību un viss lielais saimniecības ēku komplekss - otru vienību.

Atpūtas komplekss iebūvēts bijušajā saimniecības ēku kompleksā, vēsturiski staļļa un kalpu mājas ēkā.

Jumurdas pils celta sākot ar 1856. gadu. Pils ir viens no visagrīnākajiem Latvijas historisma piļu arhitektūras piemēriem, fasādēs izmantots neapmestu ķieģeļu un apmestu detaļu pretnostatījums. 1905 pils tikusi izpostīta, atjaunota no 1906 līdz 1909 gadam. Pilī bijusi pienotava, pamatskola, pašlaik pils tiek pārbūvēta par viesnīcu.

2012 gadā tika pabeigta vēl vienas ēkas pārbūve, palielinot atpūtas kompleksa pamatgultasvietu skaitu līdz 102.